Onze software development afdeling naar een hoger plan!

Op dit moment vind er bij Puur Opleidingen en Automatisering reeds enige vorm van software ontwikkeling plaats, maar dit gebeurt op dit moment vooral ad-hoc en op kleine schaal. Puur is voornemens om software ontwikkeling naar een hoger niveau te tillen. Er is interesse vanuit klanten om een aantal software producten op de markt te brengen voor specifieke doelgroepen. Hierbij zal een professionele Software Ontwikkel organisatie opgezet moeten worden waarin continuïteit is gewaarborgd.

 

Resultaat

Na de uitvoering van het project is het huidig management en (toekomstige) medewerkers van de afdeling software ontwikkeling in staat om software ontwikkel projecten uit te voeren en continuïteit te bieden via Service overeenkomsten (SLA’s) conform de nog op te stellen procedures/werkwijzen. Zier hier meer informatie met betrekking tot ons kennis en innovatie project SNN_Invulaffiche.

Deze activiteiten zijn medegefinancierd door de EU vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en de provincies Groningen, Friesland en Drenthe.