Microsoft Audit Logging

Proactief op de hoogte gebracht worden van activiteit binnen de tenant

Audit Logging is een cruciaal aspect van informatiebeveiliging en gegevensbeheer, ook wel controle logboekregistratie genoemd. Hierin worden gebeurtenissen systematisch vastgelegd zoals activiteiten en wijzigingen binnen een tenant. Het hoofddoel van audit logging is het bieden van een gedetailleerd en traceerbaar overzicht van wie wat heeft gedaan, evenals wanneer en hoe deze acties zijn uitgevoerd.

Bewaartermijn Audit Logging

Standaard wordt de Microsoft audit logging ongeveer 30 dagen bewaard, in combinatie met een Microsoft Business Premium licentie. Als je in het bezit bent van een Microsoft 365 E5 licentie wordt de audit logging alweer 180 dagen bewaard. Dit klinkt in eerste instantie best lang, niet als je bedenkt dat de gegevens meestal pas na een halfjaar nodig zijn. Helaas kom je hier pas achter als het vaak te laat is. Daarnaast wil je natuurlijk graag proactief meldingen ontvangen  zodra er een afwijkende activiteit binnen de Microsoft tenant plaatsvindt.

  • Proactief op de hoogte gebracht worden

  • E5 functionaliteit naar Business Premium

  • Langer bewaarbeleid

Puur ICT biedt een licentie onafhankelijke oplossing

Puur ICT heeft een manier gevonden om zowel de audit logging langer in te zetten, als een proactieve melding te zenden bij afwijkende activiteiten. Je haalt met deze oplossing een Microsoft 365 E5 functionaliteit naar een Microsoft Business Premium licentie.

Heb je na het lezen van deze blog nog vragen of wil je meer informatie? Bel gerust of klik op onderstaande button om het contactformulier in te vullen.