Mail Migratie Office 365

Stichting Economisch Onderzoek (SEO) in Amsterdam wilde graag de volgende stap zetten in haar IT voorziening en onafhankelijk van de Universiteit van Amsterdam kunnen opereren. Om dit te bewerkstelligen moet haar IT afdeling op eigen benen kunnen opereren. Hiervoor hebben we met Puur ICT de mailmigratie naar Exchange Online en Office 365 uitgevoerd. Na de migratie is er uiteraard support op locatie geboden in samenwerking met de IT afdeling van SEO haar staff en onderzoekers te kunnen laten doen wat ze het beste doen! Meer over het onderzoek van SEO weten? www.seo.nl

SEO heeft de migratie gemaakt naar Exchange online en Office 365, dit is een goede start richting de toekomst. Het is fijn dat de medewerkers van de IT afdeling nu zelf de mail kunnen beheren en dat dit niet meer via de UvA gaat. Met de hulp van Puur ict is de migratie soepel verlopen. Wat ik heel prettig vond aan de samenwerking met Puur waren de gesprekken die werden gehouden om mij op de hoogte te houden van het project. De communicatie is helder en duidelijk ook voor een niet IT medewerker zoals ik zelf.


Joan Minnema-Hoogland,
Hoofd Bedrijfsvoering SEO