Project WURK

COVID-19 heeft bedrijven verplicht om andere prioriteiten te stellen. Mensen werken vanuit huis en delen hun tijd daarbij anders in. Hierbij zien we een sterke verschuiving naar kostenefficiëntie, maar ook een grotere nadruk op werknemerservaring en engagement, waaronder ook personalisatie en werk-privébalans. Dit past in het plaatje van het ‘Nieuwe werken’, maar roept ook uitdagingen waarbij de verloning niet langer lineair is. Een verloning die niet alleen gebonden is aan tijd is hierbij ook een manier om goede mensen te behouden en juiste kandidaten aan te trekken en leidt zowel direct als indirect tot lagere kosten. Ook de productiviteit en innovatievermogen van de organisatie neemt toe.

Tijdens het uitvoeren van maatwerk ontwikkel trajecten zagen wij dat registratie en facturatie van werk simpel lijkt, maar vaak door vele uitzonderingen een complex proces wordt. Door het Nieuwe werken wordt dit alleen maar complexer. Voornamelijk in de Infra en transportsector zijn veel verschillende manieren om af te rekenen. Naar aanleiding van deze maatwerkbehoefte zien we kansen om een generieke registratie en facturatie tool te ontwikkelen. Deze tool moet makkelijk aansluiten bij nieuwe vormen van afrekening, bijvoorbeeld in abonnementsvorm of per kilometer, hectare, manuur, liter of als een combinatie.

Belangrijk hierbij is de behoefte van Projectleiders en verantwoordelijke managers om dagelijks digitaal de ingevulde uren te kunnen controleren en het goed in kaart brengen van de behoefte van de sector.

Deze activiteiten zijn mede-gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en Samenwerkingsverband Noord-Nederland.