Software Systeem Stuur

Het organiseren van loonwerk is in de praktijk erg complex en hier komt heel veel maatwerk kijken, momenteel worden deze processen in heel veel losse (zelfgebouwde) systemen bijgehouden. Dit kost heel veel tijd, zorgvuldigheid en er is veel expertise voor nodig. Er is tot nu toe is er geen systeem die de registratie van alle processen op de juiste manier voorziet.

De uitdaging zitten met name in het uitzoeken van deze expertise, die nu in hoofden van mensen zit, om te bouwen naar een softwarematig systeem dat aansluit op al die processen. Daarbij moet de registratie in één systeem worden uitgezet en moet getoetst worden hoe het systeem, de verschillende onderdelen en de registratie op juiste manier gaat werken. De registratie van de data moet efficiënt plaatsvinden maar moet ook praktisch blijven.

Hiertoe ontwikkeld Puur ICT het software systeem Stuur.

Stuur is een centraal systeem dat geautomatiseerde begeleiding biedt bij het werkproces. Het moet het traject van klantcontact, offerte, planning (bemensing, machinerie, milieuaspecten), realisatie met risico’s, facturatie, betaling en nacalculatie te kunnen vastleggen, volgen en begeleiden.

Deze activiteiten zijn mede-gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en Samenwerkingsverband Noord-Nederland.