Puur ICT ontvangt een bijzondere robot tijdens de JINC les “Digitale vaardigheden”

Puur ICT trapt nieuw schooljaar af in het Noorden

In het Noorden is het schooljaar weer afgetrapt en Puur ICT mocht op de eerste schooldag namens JINC een les over digitale vaardigheden verzorgen.
Deze les was extra bijzonder, want Dennis Wiersma, Minister van Onderwijs, kwam bij IKC Trianova op werkbezoek.

De les stond in het teken van programmeren en algoritmes en dus hebben we de minister tijdens de les omgetoverd naar een robot. De kinderen mochten in nauwkeurige stappen de robot aanwijzingen geven om een boterham met hagelslag te beleggen. Het was een leuke en leerzame les voor de kinderen om kennis te maken met ICT.

Voorlopers traject Rijke Schooldag

Niet alle kinderen en jongeren groeien op in een omgeving die hun ontwikkeling optimaal ondersteunt. Om ervoor te zorgen dat alle leerlingen in Nederland zichzelf ten volle kunnen ontplooien wordt met de Rijke Schooldag in het primair en voortgezet onderwijs een impuls gegeven aan de brede talentontwikkeling, met aanvullende activiteiten op het gebied van sport, cultuur, cognitieve begeleiding en sociaal-emotionele ontwikkeling. Dennis Wiersma, minister van onderwijs, kwam op werkbezoek om te kijken hoe IKC Trianova invulling wil gaan geven aan dit nieuwe concept.

Samenwerking Puur ICT en JINC

Weet je nog hoe je vroeger inbelde op het internet, informatie voor een spreekbeurt zocht in de bibliotheek of met vrienden in contact bleef? De wereld om ons heen is in snel tempo aan het digitaliseren en de ICT sector biedt veel kansen op een baan. Maar hoe maken we kinderen hier op tijd bewust van?

Puur ICT is daarom sinds 1 mei 2021 trotse Friese partner van JINC Digitale Vaardigheden. Door de samenwerking gaan we kinderen uit wijken met sociaaleconomische achterstand op weg helpen naar een goede start op de arbeidsmarkt.