Software RECYCLE-automatisering

Recyclen blijkt in de praktijk erg complex en hier komt veel maatwerk bij kijken, momenteel worden deze processen handmatig door medewerkers uitgevoerd en gecontroleerd, wat veel (reis)tijd, expertise en zorgvuldigheid van de medewerkers vereist. Er is tot nu toe geen volledig systeem dat processen automatiseert/registreert en werkprocessen versimpeld. De uitdaging zit in het koppelen van vrachten met recyclebaar materiaal en het uitzoeken van de expertise, die nu in hoofden van mensen zit, om te bouwen naar een softwarematig systeem dat aansluit op de hoofd processen. De registratie van de processen moeten in één systeem worden uitgezet en getoetst, waarbij verschillende onderdelen met elkaar dienen te communiceren om data efficiënt te registreren.

Hiertoe ontwikkeld Puur ICT de software RECYCLE-automatisering

Het uiteindelijk product is een centraal systeem dat geautomatiseerde begeleiding biedt bij het werkproces. Het moet het traject van inkoop, planning, verkoop, distributie, facturatie, betaling en nacalculatie kunnen vastleggen, volgen en begeleiden. Deze bedrijfsprocessen moeten worden geautomatiseerd en geplaatst in verschillende applicatie onderdelen. Alle applicatie onderdelen dienen met elkaar te communiceren om het totale proces af te handelen. Uitgangspunt is dat bij het betreffende onderdeel gegevens worden geregistreerd en verwerkt. De gegevens worden gebruikt om het volgende proces te starten om zo het totale proces af te kunnen ronden.

Deze activiteiten zijn mede-gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en Samenwerkingsverband Noord-Nederland.