Microsoft Viva: Geef elke werknemer de nodige middelen voor het nieuwe digitale tijdperk

Microsoft Viva is de meest recent aangekondigde nieuwe functionaliteit binnen Microsoft Teams. Microsoft Viva is een werknemerservaring. Het is een platform waarop communicatie, kennis, onderwijs, resources en inzichten samen zijn gebracht. Met Viva kun je een cultuur bevorderen waarin mensen en teams in staat worden gesteld overal hun beste werk te leveren. Ook nu in deze tijd waar veel thuis gewerkt wordt is dit essentieel.