Hallo hoort u mij, ik u niet

Ik ben Timo Atsma en werkzaam bij Puur ICT als servicedesk medewerker. Als servicedesk medewerker zijn mijn werkzaamheden om klanten te helpen met Office 365 of andere problemen met werkplekken. Bellen is voor mij soms wat lastiger dan voor anderen, vanwege mijn beperking. Over deze beperking vertel ik graag wat meer.

Ik ben slechthorend geboren met het LVAS-syndroom. LVAS is een aandoening van het binnenoor waardoor mijn cochlea, ook wel bekend als het slakkenhuis, niet goed functioneert. Hierdoor is er bij mij gehoorverlies. Op mijn zesde ben ik met mijn hoofd op de rand van een zwembad gevallen. Deze botsing heeft mijn cochlea kapot gemaakt. Mijn moeder merkte dat ik helemaal niet meer kon horen, dit deed mijn ouders veel verdriet. Vanaf dat moment begon mijn reis naar het weer kunnen verstaan!

Toen ik zeven was, ben ik in aanmerking gekomen voor een CI (Cochlear Implant). Dit is een hulpmiddel om 100% dove mensen te Een CIondersteunen met het horen van geluiden. De CI wordt door middel van een operatie geplaatst. Nadat ik deze operatie heb gehad, heb ik een maand moeten revalideren.

Tijdens de revalidatie periode is mijn moeder streng voor mij geweest. Dit heeft mij uiteindelijk heel erg geholpen. Bijvoorbeeld toen ik op een dag thuiskwam van de basisschool, wilde ik heel graag een kopje thee. Dit communiceerde ik naar mijn moeder met behulp van gebarentaal. Omdat ze graag wilde dat ik ging praten, heeft ze een half uur volgehouden dat ze mij niet kon verstaan. Hier werd ik zo boos van dat ik uiteindelijk “me, ee” oftewel mem thee probeerde te zeggen. Vanaf dat moment ben ik naar een logopedist gegaan. Ik heb hier een vier jaar les gekregen. Daar heb ik leren spreken en communiceren met de horende medemens. Ik pakte het spreken goed op en na verloop van tijd is het mij gelukt om te kunnen functioneren in een horende samenleving.

Momenteel kan ik gelukkig goed functioneren in de samenleving, maar toch heb ik nog steeds te maken met bepaalde beperkingen. Ik kan nog steeds niet alles goed verstaan. Hierbij is horen wat anders dan verstaan, vaak kan ik het wel horen maar dan niet verstaan. Het geluid wat via de CI binnenkomt is namelijk heel anders dan wat een horend persoon hoort. Denk hierbij aan hoe een ruisende radio klinkt. Met behulp van heel veel training kan ik de ruis eruit filteren. Dit kost alleen ontzettend veel energie. Tegenslagen heb je gewoon altijd en daarom probeer ik van elke situatie het beste te maken 😀

Ik hoop mensen met dit verhaal te inspireren om de samenwerking tussen doven, slechthorenden en horende te stimuleren en verbeteren.