SET COVID-19 aangevraagd

Zorg verlenen aan die mensen die het nu het hardst nodig hebben, dat is in verband met het Corona virus DE actuele vraag van de dag. Een vraag waar we inmiddels voor een aantal bedrijven invulling aan gegeven hebben. In deze blog een voorbeeld van een aanvraag die we vanuit Puur ICT begeleid hebben voor HSPO Zorgpunt.

Onderdelen van de SET aanvraag

Als onderdeel van de stimuleringsregeling e-health dient er antwoord gegeven te worden op de volgende onderwerpen:

  • Achtergrond / aanleiding (het waarom);
  • Doelstelling (het wat);
  • Betrokken partijen (met wie);
  • Aanpak / activiteiten (het hoe);
  • Planning (het wanneer);
  • Kostenverdeling.

Voor elk onderwerp geldt dat je een duidelijke visie moet hebben over hoe het in je huidige dienstverlening past. Elk aanvraag kent tevens een openbare titel en samenvatting, onderstaand het voorbeeld van HSPO Zorgpunt.

Voorbeeld van een SET doelstelling

Wat hanteer je nu als doelstelling voor de stimuleringsregeling e-health thuis? Hieronder een voorbeeld welke wij in samenwerking met HSPO Zorgpunt hebben gebruikt:

Beeldzorg opschalen naar de cliënten en medewerkers. Er zijn cliënten die zelf de benodigde hardware hebben, maar er zijn ook cliënten die dit niet hebben. Er wordt nog geen of heel beperkt gebruik gemaakt van beeldzorg. De doelstelling is om 15% van onze cliënten te voorzien van beeldzorg, waarbij er op dit moment in totaal 100 cliënten zijn. Om beeldzorg te kunnen verlenen dienen tevens de medewerkers over de benodigde hardware te beschikken.

Wees er snel bij

Wacht niet te lang met het invullen van de subsidie regeling, het is namelijk relatief simpel, mocht je vragen hebben kun je ons altijd een chat sturen, bellen of mailen :)

Meer weten?